Naam

De naam van de school zegt iets over de manier van werken op onze school.

"Jorai" betekent "De Heere onderwijst " (zie 1 Kronieken 5:13).

Er wordt vanuit de Bijbelse visie op mens en wereld aan de kinderen onderwijs gegeven.