MR

Vanuit de Wet op de medezeggenschap heeft ook onze school een Medezeggenschapsraad (MR).

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR dan kunt u de MR-leden hierop aanspreken of mailen naar mr@jorai.nl.

De vertegenwoordigers van de MR: 

 

Taken

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het onderwijzend personeel.

Deze raad heeft o.a. als doel een goed contact tussen ouders en school te onderhouden en zo mogelijk te bevorderen.

De MR overlegt met het schoolbestuur en directie over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Wanneer welk recht van toepassing is, staat nauwkeurig beschreven in het medezeggenschapsreglement.

De notulen van de MR vergaderingen kunnen per mail op verzoek toegestuurd worden.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens is de reden om de notulen niet te plaatsen op de website.

 

Het MR-reglement kunt u inzien op de pagina downloads.