Contactmomenten

Persoonlijk gesprek

Er is na schooltijd altijd gelegenheid om het een en ander te bespreken met een leerkracht.
Wilt u dan vooraf even een afspraak maken?
Het is overigens zeer nuttig bepaalde problemen die de kinderen aangaan te bespreken.
Veel weten betekent immers ook veel begrijpen!
Als we voldoende informatie hebben, kunnen we ook op een pedagogisch verantwoorde manier met uw kinderen omgaan.
Voor 's morgens 8.30 uur liever geen besprekingen. Dit i.v.m. de voorbereidingen voor de lessen.

Informatie-avond Groep 8

In verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs zullen de leerkrachten van groep 8 voorlichting geven over de te volgen procedure.
Op deze avond worden alle ouders verwacht. Ook kunt u vragen stellen aan de leerkracht over de gang van zaken in de groep.

Voor de groepen 1 t/m 7 ontvangt u een informatiebrief.

Start- en voortgangsgesprekken

Voor de groepen 1 t/m 7 zijn er in het begin van het schooljaar startgesprekken.
In dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht en kunt belangrijke informatie over uw kind delen met de leerkracht
In november kunt u vragen stellen aan de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind en evt. de gang van zaken in de groep. 
Voor groep 8 vervalt de spreekavond in november. Daarvoor komen in oktober pré-adviesgesprekken en begin januari eindadviesgesprekkenavonden i.v.m het vervolgonderwijs.

Contactavonden

Voor alle groepen worden er twee keer per jaar contactavonden met tien-minuten gesprekken georganiseerd.
U wordt dan in de gelegenheid gesteld met de leerkracht over de vorderingen (rapport) van uw kind te spreken.

Kennismakingsbezoek

Het is de bedoeling dat de leerkracht van groep 1 op bezoek kennismakingsbezoek gaat bij het eerste op school komende kind van een gezin.Bij kinderen die tussentijds instromen van andere scholen komt de leerkracht van het oudste kind op bezoek.

Extra huisbezoek

Een extra huisbezoek vindt plaats daar waar de leerkracht het nodig acht.