Direct aanmelden

Via een email aan directie@jorai.nl kunt u uw kind bij ons op school aanmelden.

Wilt u meerdere kinderen aanmelden, dan kan dat in één mail.

Na het versturen van de mail nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw aanmelding moet namelijk worden bevestigd met de daadwerkelijke inschrijving van uw kind bij onze school.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens van u:

  1. Naam kind
  2. Geboortedatum
  3. Naam ouder/verzorger
  4. Naam ouder/verzorger (indien van toepassing)
  5. Adres
  6. Postcode + Woonplaats
  7. Telefoon
  8. Email
  9. Voor welke groep wilt u uw kind aanmelden?
  10. Opmerkingen (aanvullende info/vraag/e.d.)