Lestijden

Op onze school hebben wij  een 'continurooster':

 • 8.30 uur begint de school;
 • 10.00 uur is er een kwartier pauze;
 • 11.45 uur pauze voor groep 5-8 (leerlingen groep 5-8 eten in de klas van 12.15 tot 12.30 uur);
 • 12.15 uur pauze voor groep 1-4 (leerlingen groep 1-4 eten in de klas van 12.00 tot 12.15 uur);
 • 14.15 uur einde van de schooldag.

Hoe gaat het eten?

 • Het eten gebeurt in de klas met de eigen leerkracht;
 • Samen eten is een sociaal moment in een ongedwongen sfeer;
 • We proberen goed in de gaten te houden dat de kinderen opeten wat ze hebben meegekregen;
 • Geeft u gezond eten mee? Als uw kind langzaam eet is het handig om in het begin niet te veel mee te geven. De kinderen wennen snel aan met elkaar eten in de klas en passen zich dan snel aan;
 • De school zorgt voor koelkasten en kratjes waar het eten in kan.

Wie houden er toezicht tijdens de grote pauze?

 • Er komt 1 pedagogisch medewerker van Kind en Co;
 • Deze is hoofdverantwoordelijk voor het toezicht op het plein en heeft de leiding;
 • Er zijn twee ouders die samen met de pedagogisch medewerker toezicht houden tijdens de pauze.