OR

De ouderraad komt gemiddeld 4 a 5 keer per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u eens een keer mee vergaderen, dan kan dat altijd. Het is wel prettig, als u uw komst van te voren even meldt bij de secretaris.

Een agenda hangt ongeveer een week voor de vergadering aan het prikbord bij de ingang van de onderbouw.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR dan kunt u de OR-leden hierop aanspreken of mailen naar or@jorai.nl.

 

 

Taken

Tot de taak van de ouderraad behoort in hoofdzaak het, onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding,

verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld actieavonden, sportdagen enz.

 

Financieel

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Komt uw kind na 1 januari op school, dan wordt de bijdrage gehalveerd.

U kunt het betreffende bedrag overmaken op NL73RABO 0141373040 onder vermelding van uw achternaam en uw adres,

dit in verband met het feit dat er een aantal families de zelfde achternaam hebben.