School

De schoolvereniging: doe mee!

 

Direct naar flyer en aanmeldformulier schoolvereniging »

 

Jorai: u kent ongetwijfeld onze school. Het klinkt hopelijk vertrouwd. Jorai: u heeft die naam al zo vaak gehoord. U heeft er vast een beeld bij: het gebouw, de kinderen, de leerkrachten, de sfeer etc.

 

Bij de schoolvereniging heeft u waarschijnlijk een minder concreet beeld, maar de schoolvereniging is daarentegen van groot belang! Niet alleen voor uw eventueel eigen kinderen, maar voor ons hele dorp. Daarom stellen wij: ‘de schoolvereniging: voor heel Zegveld.’ Hieronder leggen wij uit wat de schoolvereniging is.

 

De schoolvereniging… wat is dat?

Een school bestaat niet ‘zomaar’. Die gaat in ons land uit van een rechtsvorm: een stichting of een vereniging. Dat is door de wet bepaald. Een stichting heeft geen leden, een vereniging wel. Grote scholenorganisaties worden in de regel door betaalde krachten bestuurd. Kleinere, zelfstandige scholen (zoals Jorai) worden meestal door vrijwilligers bestuurd. Zo’n school wordt ook wel een ‘éénpitter’ genoemd.

School met de bijbel ‘Jorai’ gaat uit van een zogenaamde schoolvereniging. De naam van onze vereniging is voluit: “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel”. Deze schoolvereniging heeft tussen de 150-200 leden/donateurs. De leden vormen samen de schoolvereniging en houden de schoolvereniging in stand.

De schoolvereniging zorgt voor een schoolbestuur. Dat schoolbestuur bestaat uit zeven leden van de schoolvereniging. De bestuursleden worden gekozen door de leden van de schoolvereniging. (Wij leggen verderop uit wat het bestuur doet.) Leden van de schoolvereniging hebben invloed. Naast het al genoemde stemrecht ontvangt ieder lid een jaarverslag en worden de leden uitgenodigd op de jaarvergadering.

Een lidmaatschap is persoonlijk. Als een echtpaar lid wil worden, dienen zij zich beiden in te schrijven als lid. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 10 euro per jaar. Donateurs betalen 5 euro per jaar. Uiteraard bent u vrij om dit aan te vullen met een (extra) gift. Lid worden van de schoolvereniging kan iedereen die ingeschreven staat (doop of belijdend) bij een kerk (prot./ref.). Wie niet staat ingeschreven bij een kerk kan donateur worden. Een donateur wordt hetzelfde behandeld als een lid (krijgt ook een jaarverslag). Onze statuten laten het alleen niet toe dat een donateur stemrecht heeft op de algemene ledenvergadering.

 

Waarom zou ik lid of donateur worden van de schoolvereniging?

Praktisch gezien is het heel simpel: zonder leden en donateurs geen schoolvereniging, zonder schoolvereniging geen Jorai. Lid of donateur worden van de schoolvereniging betekent betrokken zijn bij én medeverantwoordelijkheid dragen voor de school.

Even verder denkend komt de term ‘draagvlak’ bovendrijven. Het nut van het hebben van voldoende leden en donateurs, zit hem in het hebben van draagvlak. Draagvlak; het klinkt wat abstract. Je kunt het niet zien of beetpakken. Onderschat echter niet wat uw betrokkenheid betekent voor het schoolbestuur. Te weten dat er veel mensen in en om ons dorp zijn die lid zijn (en blijven) en dus het werk dat gedaan moet worden van belang achten.

Het hebben van een christelijke school in ons dorp gaat hopelijk voor u verder dan het belang van uw eventueel eigen kinderen. Stelt u zich eens voor wat het zou betekenen voor ons dorp Zegveld, als de Jorai-school er niet zou zijn...

Daarom: word lid of donateur. Het kost u verder geen tijd, u bent niets verplicht, maar u draagt wel uw steentje bij onze school in stand te houden. Kleine moeite, groot plezier

 

Wat doet het bestuur?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school. Bestuursleden doen hun bestuurstaken vrijwillig.

Tot de taken van het bestuur als bevoegd gezag behoren onder andere:
 • Opstellen beleid en bewerkstelligen van de doelstellingen;
 • De benoeming van leerkrachten en andere personeelsleden;
 • Het onderhoud van het schoolgebouw;
 • Het beheer van de financiële middelen;
 • Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs op de Jorai;
 • Daarnaast allerlei verdere voorkomende taken.

   

  Hoe meld ik mij aan?

  U kunt lid (of donateur) worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. (Zie onder)

  U hoeft niet bij aanmelding te betalen. Eenmaal per jaar ontvangen de leden een verzoek tot betaling van het lidmaatschap.

  De penningmeester van de schoolvereniging beheert het lidmaatschapsgeld van de leden. Het bestuur gebruikt deze gelden direct voor de school. Uw lidmaatschaps/donateursgeld wordt dus altijd in z’n geheel besteed aan de school.

   

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden als lid of donateur d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit kan per mail of op papier.

   

  Per mail

  U kunt een email sturen naar leden@jorai.nl. U vermeld uw voornaam en achternaam, uw adres en (indien van toepassing) bij welke kerk u staat ingeschreven.

   

  Papier

  Een papieren flyer en aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren verkrijgen:
 • Hier downloaden
 • Afhalen bij de directeur
 • Opvragen bij de ledenadministratie: Gerda Westerink, Hoofdweg 111, 3474 JB Zegveld. (Hier kunt u tevens een statutenboekje opvragen.)

   

 • Schooljaar 22/23

  Wilt u meer info over het huidige schooljaar? Wij hebben de belangrijkste documenten op een rijtje gezet voor u.

  Jaarkalender »

  Schoolgids »

  Informatieboekje kleutergroepen »

  Aanmelden en inschrijven

  U wilt uw kind aanmelden? Dat kan altijd! Als u ons uw aanmelding doorgeeft, nemen wij z.s.m. contact met u op voor verdere kennismaking.

  Direct aanmelden »

  Aanmeldprocedure »

  Contact

  School met de Bijbel Jorai
  Nieuwstraat 9
  3474 JL Zegveld
  T:(0348) 69 14 88
  E: directie@jorai.nl

  Contactgegevens »

  Jaarkalender

  Onze jaarkalender kunt u downloaden. Zo krijgt u inzicht wat er op het programma staat.

  Jaarkalender »

  Welkom

  Als directeur van de Jorai-school heet ik u van harte welkom.

  Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Ik kom graag in contact met u.

  Met vriendelijke groet,

  directie@jorai.nl

  Barend van Benthem

  Contact directeur »

  De “Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De kinderen op de “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.

  De “Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De kinderen op de “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.